سه شنبه 12 مرداد ۱۴۰۰*شماره ۶۰10 - معین نیوز - خبری تحلیلی MoeenNews | معین نیوز – خبری تحلیلی MoeenNews