آسیاب‌تان به نوبت!
آسیاب‌تان به نوبت!
معین نیوز_یونس رنجکش/این روزها در فضای رقابت پاچه گیری اصحاب سیاسی از جنس خودی ترها بویژه با رونمایی شدن داستان اقامت آقازاده رییس مجلس در آنسوی مرزها سوژه دیگری برای مردم سرگرم گرفتاری های خویش پیدا شده است...

این روزها در فضای رقابت پاچه گیری اصحاب سیاسی از جنس خودی ترها بویژه با رونمایی شدن داستان اقامت آقازاده رییس مجلس در آنسوی مرزها سوژه دیگری برای مردم سرگرم گرفتاری های خویش پیدا شده است.

این داستان که یک روی سکه آن کشیدن رقیب سیاسی از سکوی مجلس و نشاندن نامی دیگر از جمع خالص ترها برجای آن تعبیر می شود نشان از درافتادن دوستان همسو در دام بلای بدنامی  دارد که گویا همین دیروز بود برای رقبای سیاسی خویش با چه ترفندها که به کار بستتد و به جان آنان افتادند و حالا که خیالشان از طرف قبلی ها راحت است، راه برای حذف از دایره خودی ها باز کرده اند و  همان ها ترفندها را به کار گرفته اند!

انچه اکنون رقم می خورد کلید واژه بازی تلخی  است که دیر یازود گریبان دیگرانی از جنس خودی ها  راهم خواهد گرفت زیرا این رسم بازی قدرت در خلا نبود انصاف و اخلاق و احزاب کار امد است و کسی هم پاسخگو نیست  وگرنه در میدان رقابت های  اخلاق گرا فرصتی بر ای فرصت طلبان پیش نخواهد امد که به هر روشی بر  رقیب خویش چیره شوند.

حالا که دایره ها هر روز تنگ تر و خالص سازی ها تندتر می شود یاد ان جمله معروف هاشمی افتادم که روزی در شکوه از بلای بداخلاقی رفته بر چهره ای سیاسی شنیده بود اسیاب به نوبت  هر چند بین  ماهیت آنچه او نقل کرده بود با آنگونه که امروز رخ می نماید فاصله معنا دار است اما چاره چیست بد کرده را تاوانی جز بد نشاید که آسیاب شان به نوبت است و این رسم چرخ گردون است!