ارائه بیش از ۶۰۵ هزارنفرساعت آموزش مهارتی به جامعه هدف بهزیستی گیلان
ارائه بیش از ۶۰۵ هزارنفرساعت آموزش مهارتی به جامعه هدف بهزیستی گیلان
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان گفت: پارسال در بخش دولتی و خصوصی در هفت گروه هدف مرتبط با جامعه تحت پوشش بهزیستی گیلان افزون بر ۶۰۵ هزار نفر ساعت آموزش های مهارتی ارائه شده است.

محمدحسینی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: از این میزان افزون بر ۵۵۹ هزار نفر ساعت در بخش دولتی و ۴۶ هزار نفر ساعت بوده است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه جدید همکاری اداره کل فنی و حرفه ای و بهزیستی گیلان اظهار داشت: طی توافقات به عمل آمده در راستای تفاهمنامه همکاری مشترک در سال جاری و توسعه آموزش های رایگان در بخش دولتی این امکان فراهم شده تا تمامی معرفی شدگان اداره بهزیستی برای بهره گیری از آموزش های فنی و حرفه ای از تخفیف بالغ بر ۶۰ درصدی برخوردار شوند.

وی خاطر نشان کرد: استفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه دو نهاد، توانمندسازی افراد از طریق آموزش های مهارتی برای ایجاد اشتغال پایدار و زمینه های دستیابی به دانش عملی و حضور در عرصه ها و محیط های کار، ارتقای سطح مهارت آموزی در تمامی زمینه های مهارت پیشرفته مورد نیاز بازار کار از مهمترین اهداف انعقاد تفاهمنامه فنی و حرفه ای و بهزیستی گیلان است.

تفاهمنامه همکاری اداره کل فنی و حرفه ای و بهزیستی گیلان روز گذشته در راستای توانمندسازی و ارتقاء مهارت شغلی و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه و پرداختن به امور اقشار آسیب پذیر با استفاده از ظرفیت های موجود به امضاء محمدحسینی مدیرکل آموزش و فنی و حرفه ای و دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی گیلان رسید.

۶۵ هزار خانوار گیلانی به طور مستقیم تحت پوشش بهزیستی استان هستند.