ارتقا سطح ایمنی دریانوردی در آبراهه‌های تحت حاکمیت ایران
ارتقا سطح ایمنی دریانوردی در آبراهه‌های تحت حاکمیت ایران
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه سطح ایمنی دریانوردی در آبراه‌های تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم در سال ۹۹ ارتقاء پیدا می‌کند، گفت: تهیه روش نوین آنالیز سوانح دریایی کشور در دستور کار قرار دارد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه سطح ایمنی دریانوردی در آبراه‌های تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم در سال ۹۹ ارتقاء پیدا می‌کند، گفت: تهیه روش نوین آنالیز سوانح دریایی کشور در دستور کار قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، «جلیل اسلامی» در مورد مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های عملیاتی حوزه دریایی در سال ۹۹، اظهار داشت: در حوزه ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی در آبراه‌های تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم با الحاق و اجرای موثر کنوانسیون‌های بین‌المللی به ۲۰ درصد، بازنگری دستورالعمل های مرتبط با نحوه آموزش، آزمون و صدور اسناد دریانوردان، پایش اجرای اسناد لازم ‌الاجرای بین‌المللی و ممیزی دولت عضو آیمو، انجام ممیزی از بنادر تابع در خصوص اجرای الزامات کنوانسیون کار دریایی و شناسایی و پیشنهاد خلاء های قانونی داخلی به منظور اجرای الزامات MLC و نیز تهیه روش نوین آنالیز سوانح دریایی کشور در دستور کار قرار دارد.

الکترونیکی کردن استعلام سوء پیشینه

وی ادامه داد: الکترونیکی کردن استعلام سوء پیشینه موثر بر قاچاق کالا و ارز دریانوردان در بخش رشد و توسعه سامانه‌های الکترونیکی خدمات به متقاضیان دریانوردی سازمان به میزان ۲۰ درصد و نیز ایجاد بانک داده های مصوبات بین‌المللی  دریایی در بخش توسعه سامانه‌های الکترونیکی خدمات امور تخصصی بین‌المللی دریایی به میزان ۲۰ درصد به عنوان دیگر اهداف تببین شده در حوزه دریانوردان ، سازمانهای تخصصی و بین‌المللی طی سال ۹۹ است.

رشد بهره‌وری در مدیریت امور تخصصی بین المللی با توسعه فرهنگ دریایی

به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی،  در حوزه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، رشد بهره‌وری در مدیریت امور تخصصی بین المللی با توسعه فرهنگ دریایی به میزان ۲,۱ درصد، برگزاری مراسم روز جهانی دریانورد و روز جهانی دریانوردی و نیز برگزاری همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور تعریف شده است.

اهداف تعریف شده در حوزه ایمنی و حفاظت دریایی

جلیل اسلامی در ادامه به برنامه های تببین شده در حوزه ایمنی و حفاظت دریایی اشاره کرد و گفت: در بخش ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی در آبراه‌های تحت حاکمیت کشور و ناوگان تحت پرچم برنامه‌های متعددی طی سال ۹۹ مدنظر قرار خواهد کرد که شامل برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فرآیند لایروبی بنادر بازرگانی کشور، ثبت الکترونیکی ورود و خروج شناورهای مسافری، به روز رسانی زیر سیستم ارتباطات، جستجو و نجات دریایی در سامانه IMAS، تسهیل امور اجرایی و پایش عملکرد ناشی از راهبری، تعمیر و نگهداری علائم دریانوردی، مدیریت موضوعات و الزامات ایمنی دریانوردی تعیین شده توسط مجامع بین المللی، نظارت و ارزیابی مراکز رادیوئی و جستجو نجات دریایی، تدوین طرح جامع ناوبری الکترونیکی و صحه گذاری پوشش رادیویی شمال و جنوب کشور است.

ارتقاء سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

وی ادامه داد: در حوزه ارتقاء سطح پیشگیری و مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از شناورها و تاسیسات بندری به ۹ درصد باید اهداف تعریف شده از جمله نظارت و مدیریت بر عملیات مقابله با آلودگی های نفتی و غیرنفتی، مدیریت ایجاد و اجرای تسهیلات دریافت و پردازش مواد زائد کشتی‌ها در بنادر شمالی و جنوبی و نیز  نظارت و اجرای الزامات کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی‌ها در بنادر کشور اشاره کرد.