افشای نقشه انتخاباتی پرویز فتاح برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ /روش احمدی نژاد نخ نما شده است
افشای نقشه انتخاباتی پرویز فتاح برای ریاست جمهوری ۱۴۰۰ /روش احمدی نژاد نخ نما شده است
مشاور مرحوم آیت الله هاشمی می گوید: با اطلاعاتی موثقی که وجود دارد تیم آقای فتاح به دنبال کارهای انتخاباتی برای ۱۴۰۰ است و در پی‌ آن است تا مقدماتی را برای آن فراهم کند .

غلامعلی رجایی، مشاور مرحوم آیت الله هاشمی با اشاره به جنجال های پیش آمده بعد از اظهارات پرویز فتاح، در خبرآنلاین نوشت: اولین نکته‌ای که در این ماجرا جلب توجه می‌کند رویه‌ای نخ نما شده است که پیش از این از سوی  محمود احمدی نژاد به نمایش گذاشته شده بود. یعنی افراد برای معروف شدن وارد مقابله با افراد بزرگتر می شوند. من به خاطر می‌آورم زمانی که به احمدی نژاد گفتند تو چرا با دولتی که استاندارش بودی در افتادی گفت من بهتر از هاشمی رفسنجانی کسی را پیدا نکردم که با آن مقابله کنم.

وی تاکید کرده است: با اطلاعاتی موثقی که وجود دارد تیم آقای فتاح به دنبال کارهای انتخاباتی برای ۱۴۰۰ است و در پی‌ آن است تا مقدماتی را برای آن فراهم کند اما باید این را مورد توجه قرار دهد که راه رئیس جمهور شدن چنگ انداختن به صورت دیگران نیست.

رجایی در بخش دیگر این یادداشت آورده است؛ لذا پرویز فتاح یا این صحبتها را از روی ناپختگی مطرح کرده است یا اینکه هوشمندانه این رویه را انتخاب کرد تا با پاسخ ها و تکذیبیه های پی در پی او برای مدتی در صدر اخبار قرار بگیرد. که به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از هر دو، در رفتار رئیس بنیاد مستضعفان قابل مشاهده بود که البته ممکن است برخی که از واقعیات مطلع نیستند، ساده‌انگارانه  تصور کنند فتاح رابین‌هودی است که قرار است از ثروتمندان بگیرد و بین فقرا تقسیم کند.

رجایی گریزی به رفتارهای گذشته فتاح نیز زده و نوشته است؛ در این رفتار نوعی فریب به چشم می‌خورد؛ فارغ از هرگونه نیت‌خوانی مدتی پیش وقتی پرویز فتاح میهمان برنامه ماه عسل بود بدون آنکه مراعات تصویر و دوربین را بکند از جیبش مهری درآورد و سجده کرد گویی که در مسجد حضور دارد. امام خمینی که امام عارفین بودیکبار کسی ندید که ایشان اینچنین تسبیح بگرداند یا شهید رجایی انگشتر می‌گذاشت؛ حتی اگر حضرت امام می‌دیدند کسی کتاب مفاتیحش را دم دست گذاشته کنایه‌ای به او می‌زدند که او هم اهل ریا شده است. بنابراین رفتارهای اینچنینی رفتارهای پوپولیستی  و خام است که نه تنها باعث جذب جامعه نمی‌شود بلکه پالس مثبتی به جامعه ارسال نمی‌کند.