باند طبری چگونه لو رفت؟
باند طبری چگونه لو رفت؟
دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان صبح دیروز به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایران، در ابتدای این جلسه قاضی از متهم مهدی زاهدیان خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی از او پرسید آیا اتهامات را قبول دارید؟ متهم با رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست درباره رابطه‎اش با دانیال‌زاده گفت: وکیل دانیال‌زاده بودم. پس از تعیین حق‌الوکاله، او ۷ میلیارد تومان برای هزینه‌های دادرسی و قانونی و ۳ میلیارد تومان برای حق‌الوکاله به من پرداخت کرد.

قاضی خطاب به این متهم گفت: چه مبلغی به بازپرس سابق علیزاده که متهم پرونده است، پرداخت کردید؟ که زاهدیان پاسخ داد: من پولی ندادم. قاضی گفت: شما در چند مرحله اظهار کرده‌اید که پول به علیزاده داده‌اید. گفته‌اید سه میلیارد تومان به بازپرس علیزاده داده‌ام و این را در مواجهه حضوری گفته‎اید. گفته‎اید این مبلغ را در دو مرحله به صورت یورو پرداخت کرده‌اید یک مرحله در شمال و یک مرحله در تهران این پول را داده‌اید.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی از متهم قاسم‌زاده (بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه) خواست که در جایگاه قرار بگیرید. قاضی خطاب به اوگفت: اتهام شما تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه از آقایان حاج رضا و شریف نجار بالغ بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال است، آیا این دو اتهام را قبول دارید؟ که متهم قاسم‌زاده گفت: نمی‌پذیرم. سپس قاضی از وکیل متهم قاسم‌زاده خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد.

مرتضی ناجی درباره دو اتهام منتسبه به موکل خود دفاعیاتی را بیان کرد. در ادامه دادگاه نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند. قهرمانی گفت: مهدی زاهدیان فردی است مازندرانی که همشهری قاسم‌زاده و علیزاده بوده و دوست صمیمی این دو نفر است.

وی خطاب به متهم زاهدیان گفت: شما مشغول کار چاق‌کنی در قوه قضائیه بودید، ما از درون‌تان شما را کشف کردیم و فردی از درون شما، افشاگری کرد. در ادامه جلسه دادگاه فیلم اقرارهای دانیال‌زاده نمایش داده شد. قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام می‌شود.