تدابیر لازم برای جلوگیری از تردد غیرقانونی در مرزهای ایران و افغانستان اتخاذ می‌شود
تدابیر لازم برای جلوگیری از تردد غیرقانونی در مرزهای ایران و افغانستان اتخاذ می‌شود
وزیر امور خارجه ایران و سرپرست وزارت خارجه افغانستان دربیانیه ای کمیته‌های امنیتی -سرحدی را موظف کردند در راستای تامین امنیت سرحد دو کشور و برای جلوگیری از تردد غیرقانونی و قاجاق انسان و کالا تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

به گزارش اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان در راس ھیاتی بلند پایه برای یک دیدار رسمی دو روزه به تهران سفر کرد. اتمر و اعضای ھیات ھمراه در این سفر علاوه بر ملاقات با وزیر امور خارجه، با دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور، وزیر نیرو و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

طرفین در این ملاقات‌ھا در قالب ھشت کمیته کاری شامل کمیته‌ھای سند جامع، قانونمند سازی اقامت اتباع، ھمکاری‌ھای مرزی، کار، آب، ھمکاری‌ھای فرھنگی، انرژی و صحت بهداشت در مورد توسعه و گسترش مناسبات دو کشور در ابعاد مختلف بحث و تبادل نظر کرده و به نتایج زیر دست یافتند:

۱- به منظور نهادینه سازی و ساماندهی روابط دوجانبه، طرفین بر ضرورت تداوم مذاکرات نھایی سازی سند جامع ھمکاری ھای راھبردی دو کشور و آماده سازی سند مذکور برای امضای روسای جمهوری ظرف سه ماه موافقت کردند.

۲- جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال از روند صلح با مالکیت و رھبری دولت و مردم افغانستان، اعلام آمادگی کرد تا در صورت درخواست جمهوری اسلامی افغانستان، ظرفیت و امکانات خود را برای تسهیل روند مذاکرات بین الافغانی و میزبانی از این مذاکرات به کارگیرد.

۳- طرفین بر ضرورت کاھش خشونت‌ھا در افغانستان با ھدف اعتماد سازی و ایجاد فضای مثبت به منظور آغاز ھرچه سریعتر مذاکرات بین الافغانی، دستیابی به آتش بس دائمی و برقراری صلح پایدار تاکید کردند.

۴- با توجه به اھمیت اجماع منطقه ای و بین المللی جهت برقراری صلح و امنیت در افغانستان، طرفین بر تقویت ھمکاری‌ھا و مشورت‌ھای منطقه ای و بین المللی و فعال شدن ظرفیت‌ھای موجود در منطقه با ھدف تسهیل مذاکرات و حمایت از نظام جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردند. به این منظور ضرورت شکل گیری یک ابتکار منطقه ای با محوریت أفغانستان و اشتراک کشورھای ھمسایه و مشارکت سایر کشورھای تاثیرگذار و نقش سازمان ملل متحد در پشتیبانی از روند صلح بین الافغانی تفاھم کردند.

۵- طرفین با اشاره به ھمکاری و ھماھنگی خوب دو کشور در مجامع بین المللی و موضوعات مورد علاقه و دغدغه ھای مشترک از جمله حقوق بشر و حمایت از حقوق اتباع، بر تداوم این ھمکاری‌ھا در آینده تاکید کردند.

۶- طرفین بر ضرورت تقویت ھمکاری‌ھا در بخش‌ھای رسانه‌ای برای اطلاع رسانی و ارتقاء سطح تفاھم متقابل افکار عمومی دو کشور تاکید کردند. در این رابطه ھمکاری‌ھای رسانه ای دو کشور در آینده توسعه خواھد یافت.

۷- با توجه به اشتراکات فراوان در حوزه میراث تاریخی ـ تمدنی دو کشور، مقرر شد وزارتخانه ھای فرھنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات و فرھنگ جمهوری اسلامی افغانستان و نیز وزارتخانه ھای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و معارف جمهوری اسلامی افغانستان در زمینه اجرای برنامه ھای مشترک در حوزه میراث مشترک زبانی، دینی و فرھنگی و نیزھمکاری ھای آموزشی، اقدامات لازم به عمل آورده و اسناد مربوط به این برنامه ھا و ھمکاری‌ھا را تدوین و مبادله کنند.

۸- در مورد حوادث اخیر که باعث تلفات بشری شده، با جزییات بحث و تبادل نظر صورت گرفته و جانب ایران از پیشرفت تحقیقات به جانب افغانستان معلومات داد و ھر دو جانب توافق کردند که تدابیر را به منظور جلوگیری از وقوع چنین حوادث اتخاذ کنند.

۹- به کمیته‌ھای امنیتی- سرحدی و قانونمند سازی حضور اتباع دو طرف در خاک یکدیگر وظیفه سپرده شد تا در راستای تامین امنیت سرحد مشترک دو کشور برای جلوگیری از تردد غیر قانونی و قاچاق انسان و کالاھا تدابیر لازم را اتخاذ کنند. در این ارتباط طرفین لزوم حضور نیروھای امنیتی افغانستان در پاسگاه های مرزی تخلیه شده آن کشور و نیز تسهیل صدور روادید جمهوری اسلامی ایران را مورد توجه قرار دادند.

۱۰- به منظور تسهیل تردد اتباع و وسائل نقلیه و کالاھا بین دو کشور، در جریان سفر اتمر یادداشت تفاھم ھمکاری‌ھای مشترک برای رعایت مقررات بهداشتی بین المللی در گذرگاهھای مرزی (جاده ای، ریلی، ھوایی و دریایی) بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان به امضا رسید.

۱۱ – دوطرف اعلام کردند در چارچوب سند جامع ھمکاری‌ھای راھبردی، با امضای یک توافقنامه دوجانبه، ضمن سامان دادن به حضور قانونمند نیروی کار افغان در جمهوری اسلامی ایران، مجوزھای لازم را برای حضور فعالان اقتصادی و نیروھای متخصص دو کشور در ایران و افغانستان فراھم کنند.

۱۲- دو طرف بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق و موثر بر مرزھای مشترک توسط نیروھای مرزبانی دو کشور تاکید کرده و متعهد شدند از عبور غیر مجاز مرزی، قاچاق انسان، مواد مخدر و قاچاق ھرنوع مواد دیگر به قلمرو یکدیگر جلوگیری بعمل آورند.

۱۳- طرفین در خصوص ھمکاری ھای اقتصادی – بازرگانی منطقه ای و چند جانبه از جمله در حوزه ترانزیت و حمل و نقل توافق کرده و نقش بندر چابهار به عنوان موتور محرک ھمکاری ھای تجاری- ترانزیتی در منطقه را مورد تاکید قرار دادند.

۱۴- طرفین ھمچنین لزوم فراھم آوردن تسهیلات رفاهی در بنادر و پایانه ھای مرزی را مورد توجه قرار داده و به طور خاص توافق کردند در اسرع وقت برای ترمیم زیر ساخت و آسفالت مسیر عبور وسایط در مرز دوغارون به طور مشترک اقدام کنند.

۱۵- دو طرف در خصوص استمرار ھمکاری‌ها در حوزه انرژی، مخصوصا انرژی‌ھای تجدیدپذیر موافقت کردند.