تغییر موازنه!
تغییر موازنه!
معین نیوز_یونس رنجکش/نشانه گرفتن خاک اسرائیل از کیلومترها دور تر از مرز جغرافیایی با پهبادهای تهاجمی و موشک های پیشرفته ایران و عبور از گنبد آهنین این رژیم تنها حامل یک پیام در جهان است و آن تغییر موازنه قدرت و توان دفاعی و تهاجمی این کشور که باید در نگاه مفسران از نو خوانده شود...

نشانه گرفتن خاک اسرائیل از کیلومترها دور تر از مرز جغرافیایی با پهبادهای تهاجمی و موشک های پیشرفته ایران و عبور از گنبد آهنین این رژیم تنها حامل یک پیام در جهان است و آن تغییر موازنه قدرت و توان دفاعی و تهاجمی این کشور که باید در نگاه مفسران از نو خوانده شود.

ایران با فرستادن حجم وسیعی از موشک و پهباد به آن سوی مرزهای اسرائیل و درست از بالای سر ناوها و جنگنده های امریکا و متحدانش در منطقه نشان داد که در کنار برخورداری از نیروهای نیابتی و قدرت بازدارندگی از توان تهاجمی قوی برای رویارویی در جهان قدرت بویژه در منطقه خاورمیانه بر خوردار است و با صبر استراتژیک و خونسردی تحرکات منطقه را زیر نظر و بازیگری را می داند!

اهداف استراتژیک تعریف شده در مبادله اتش ایران بر سر خاک اسراییل رویای قدرت بازدارندگی مطلق گنبد آهنین و نفوذ ناپذیری به خاک اسرائیل را برآشفته است و این حرکت نشان داد که در محاسبه معادلات قدرت در منطقه باید روی ایران به عنوان عامل مهم ثبات حساب ویژه ای بازکرد وگرنه بازی برای منافع قدرت های خارجی به هم خواهد ریخت.

بارش پهباد و موشک از خاک ایران بر سر آسمان رژیم صهیونیستی که به گواه کارشناسان، مدرن ترین جنگ قرن اخیر و ناباورانه و متحیرانه بوده و پیش از این سابقه نداشته است علاوه بر بالا نگه داشتن دست ایران برای بازی قدرت در منطقه گوشزدی به هرگونه تحرک خلاف منافع ملی این کشور نیز تفسیر می شود که دیگران باید هوشیارانه با حواس جمع به معاملات و مبادلات همسایگی بپردازند!

گرچه آتش باران ایران بر آسمان و خاک اسراییل به قول فرماندهان ارشد نظامی پایانی بر گستاخی های پیشین بویژه حمله به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه بود و در مسیر دستور تنبیه انجام گرفت و پایان یافته تلقی می شود اما تذکر و هشداری برای تداوم اقدامات بد خواهانه بعدی اسرائیل و امریکا نیز هست که در چنین شرایطی می بایست به خوبی درک شود!

اکنون اما با تمام اتفاقات و تفسیرهای پیرامون این اقدام ایران انچه در داخل کشور بیش از همه نگرانی ها را متوجه مردم کرده است و پریشانی ها نیز به همراه دارد اوج گیری فشارهای اقتصادی در لابه لای غرش بمب ها و پهباد هاست که با تکانه خوری های دلاری و دست در جیب شدن مردم خود را به ظهور می نشاند و در این حالت انتظار برای فرو نشست قدرت چانه زنی های اقتصاد کشور با بازی دلار و فروپاشی های اقتصادی است که در این موازنه قدرت دولتمردان باید توان مقابله و وزن کشی لازم داشته باشند وگرنه در این دو معادله ناهمخوانی توازن قدرت به هم خواهد ریخت!

 

  • نویسنده : یونس رنجکش