تولید روزانه بیش از ۱۱ میلیون ماسک در کشور
تولید روزانه بیش از ۱۱ میلیون ماسک در کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارتقای ظرفیت تولید انواع ماسک به بیش از ۲۲ میلیون عدد در روز، اعلام کرد: روزانه بیش از ۱۱ میلیون عدد ماسک در ۴۶ واحد صنعتی و ۱۳۵ واحد کارگاهی در کشور تولید می‌شود.

به گزارش روز یکشنبه وزرات صنعت، معدن و تجارت، از مجموع ۱۱ میلیون عدد تولید ماسک در کشور، بیش از پنج میلیون و ۹۰۰ هزار عدد تولیدات صنعتی، دو میلیون و ۷۰۰ هزار عدد تولیدات کارگاهی، بیش از ۴۸۰ هزار عدد ماسک N۹۵ و افزون بر دو میلیون عدد از تولیدات گروه‌های جهادی است.

استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، البرز، اصفهان و آذربایجان غربی به ترتیب پنج استان برتر در تولید روزانه ماسک در سطح کشور هستند.

در این استان‌ها روزانه بیش از پنج میلیون و ۶۰۰ هزار عدد ماسک تولید می‌شود و حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار عدد ماسک نیز تولید سایر استان‌ها است.

در استان تهران روزانه ۵۲۰ هزار عدد ماسک صنعتی، ۱.۵ میلیون عدد ماسک کارگاهی و هفت هزار عدد ماسک N۹۵ با مجموع بیش از دو میلیون عدد انواع ماسک تولید می‌شود.

استان آذربایجان شرقی یک میلیون و ۲۰۰ هزار عدد ماسک صنعتی، ۵۰ هزار عدد ماسک N۹۵ با مجموع یک میلیون و ۳۰۰ هزار عدد ماسک در جایگاه دوم تولید ماسک در کشور قرار دارد.

در استان البرز حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار عدد ماسک صنعتی و ۱۵ هزار عدد ماسک N۹۵، در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار عدد ماسک در روز تولید می‌شود.

استان اصفهان با تولید ۸۵۰ هزار عدد ماسک صنعتی و ۵۰ هزار عدد ماسک N۹۵، در مجموع با تولید ۹۰۶ هزار عدد ماسک در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد.

در استان آذربایجان غربی نیز روزانه ۱۱۰ هزار عدد ماسک صنعتی و ۵۳۰ هزار عدد ماسک کارگاهی، در مجموع ۶۴۰ هزار ماسک تولید و عرضه می‌شود.

برپایه گزارش وزارت صنعت، اکنون بیش از ۱۸ میلیون عدد ماسک در کشور دپو شده و ظرفیت تولید انواع ماسک به بیش از ۲۲ میلیون عدد در روز رسیده است.