جریمه متقلبان کنکور چیست؟
جریمه متقلبان کنکور چیست؟
این روزها ابهاماتی درباره احتمال اینکه داوطلبی فرد دیگری را به جای خود به کنکور بفرستد، مطرح شده، که این موضوع را پیگیری کرده ایم.

کنکور سراسری سال ۹۹ در چهار روز آخر این هفته برگزار می‌شود.

آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۳۱ مرداد و داوطلبان گروه آزمایشی زبان ‌های خارجی در صبح شنبه یکم شهریورماه در ۳۹۲ شهر و بخش کشور برگزار می‌ شود.

کنکور سراسری امسال تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در کشور است و موارد مبتلا به خود را دارد؛ در نتیجه این موضوعات، این روزها ابهاماتی درباره احتمال اینکه داوطلبی فرد دیگری را به جای خود به کنکور بفرستد، مطرح شده که  این موضوع را پیگیری کرده ایم.

*سوال داوطلبان درباره امکان جعل هویت در کنکور سراسری 

دیروز مطالبی ابهام آمیز از تلاش برخی افراد برای جعل هویت در کنکور سراسری در فضای مجازی منتشر شد. پس از انتشار این مطالب، سانیا یک داوطلب کنکور سراسری، گفت: واقعا اگر یک  فرد دیگری را به جای خود به کنکور بفرستد و او قبول شود، نتیجه چه خواهد بود؟

وی پرسید: در کنکورهای قبلی که در زمان کرونا برگزار شد، بازرسی ها چگونه بود و آیا بازرسی انجام شد؟ چه جریمه ای برای این تقلب در نظر گرفته شده است که باز دارنده باشد؟

*استرس کرونا، مراقبت های دیگر را تحت شعاع قرار نداد

برای پیگیری این موضوع ابتدا به سراغ داوطلبان کنکورهای قبلی که در زمان کرونا برگزار شد، رفته و نحوه بررسی ها در این آزمون ها را مورد پرسش قرار داده ایم.

امیرحسین یک داوطلب کنکور ارشد، گفت: شنیده بودم مراقبان نمی توانند به خاطر رعایت فاصله اجتماعی به داوطلبان نزدیک شوند، حتی شنیدم که به دلیل اینکه همه ماسک دارند امکان اینکه فرد دیگری هم به جای داوطلب اصلی در کنکور شرکت کند، فراهم است.

این داوطلب کنکور گفت: اما برای حضور در جلسه کنکور بازرسی بدنی با ابزار الکترونیکی شدیم پس امکان بردن وسایل الکترونیکی به جلسه اصلا نبود؛ سپس وقتی در جلسه کنکور ارشد حاضر شدم، مراقب مشخصات من را با برگه امتحانی ام چک کرد که یک نوبت بررسی انجام شد؛ بعد مراقب دیگری برای دیدن کارت شناسایی داوطلبان آمد و بررسی دومی انجام شد و در نهایت بازرس دیگری هم آمد و نگاه کلی تری داشت. بنابراین از بابت تضییع حق در کنکور کرونایی ارشد نگرانی ندارم.

*جریمه متخلفان در کنکور سراسری

پس از اطلاع از کم و کیف بازرسی و بررسی ها در کنکورهای قبلی، خبرنگار ما برای پی بردن به پاسخ سوالات داوطلبان کنکور سراسری درباره امکان جعل هویت و جرایم آن به سراغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رفته است.

علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق قوانین جاری، محرومیت از آزمون حداقل به مدت ۵ سال و معرفی به محاکم دادگستری برای متخلفان احتمالی پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: لغو قبولی هم که بدیهی است.