درخواست دانشگاه‌های بزرگ از وزارت علوم درباره آموزش مجازی
درخواست دانشگاه‌های بزرگ از وزارت علوم درباره آموزش مجازی
معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: دانشگاه های بزرگ کشور از وزارت علوم خواسته اند که پیشنهاد شکل گیری ترافیک شبکه داده را در ساعات آموزشی برای ترم تحصیلی آینده به دولت ارائه دهد.

حسین حسینی در گفتگو باخبرنگار مهر، با اشاره به دغدغه دانشگاه‌های بزرگ در خصوص اینترنت آموزش مجازی برای ترم آتی دانشگاه‌ها اظهار کرد: از وزارت علوم درخواست می‌کنیم ضعف‌های موجود در ارتباط با اینترنت آموزش مجازی دانشگاه را پیگیری و درصدد رفع و ترمیم آنها باشد البته می‌دانیم رفع چنین مانعی، باید از سوی وزارت ارتباطات پیگیری شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: ما مشخصاً از وزارت علوم درخواست کرده‌ایم که پیشنهاد شکل گیری ترافیک شبکه داده در ساعات آموزشی را به دولت ارائه دهد تا پس از ایجاد آن، ما امکانات این شبکه را در اختیار آموزش کشور و دانشجویان قرار دهیم تا آنها در راستای استفاده از محتوای آموزشی، از آن بهره مند شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر آموزش و پرورش نیز در سال تحصیلی پیش رو از فضای نت و پهنای باند استفاده خواهد کرد که این خود یکی دیگر از عوامل پرترافیک تر شدن پهنای باند است.

حسینی تصریح کرد: این موضوع اکنون یکی از دغدغه‌های مهم ما و مسئولان نظام آموزشی کشور است، اما به نظر می‌رسد برای رفع آن، لازم است تا این موضوع، یکی از دغدغه‌های جدی دولتمردان نیز باشد.