دلاری که بند یک شوت است
دلاری که بند یک شوت است
معین نیوز_یونس رنجکش/فوتبال برای ایرانیان جدای از جذابیت هایش به عنوان یک ورزش پر مخاطب به لحاظ تاثیر گذاری در زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی آنان نیز حائز اهمیت است...

فوتبال برای ایرانیان جدای از جذابیت هایش به عنوان یک ورزش پر مخاطب به لحاظ تاثیر گذاری در زندگی اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی آنان نیز حائز اهمیت است.

بازی فوتبال در ایران به بازی سیاست نزدیک است و هر توپی که به سمت دروازه ای شوت می شود را نمی توان در آینده و سرنوشت جامعه ایرانی نادیده انگاشت، بویژه آنجا که شورو هیجان و یا سکوت در برابر هر گل شدنی خود تفسیر و تحلیلی خاص دارد و ناظران نیز بی تفاوت از ان نمی گذرند.

شاید اخربن تاثیر این رخداد در زندگی اجتماعی و افتصادی مردم را در کاهش چند هزار تومانی همین نرخ دلاری که ابن روزها در اوج است را باید به اشاره نشست.

سرنوشتی که دریک بازی در میدان فوتبال رقم خورد در میدان اقتصاد ترکش هایش حتی کوتاه دامن گسترانید و این نشان دهنده یک استراتژی نادرست در حفظ ارزش پول ملی و ناکارامدی در سیستم حکمرانی اقتصادی است که حتی کوچکترین گامی به تحریک بازار ان می نشیند.

حالا همه منتظرند شاید در این روزهای باقی مانده تا پایان شب نشینی های فوتبالی با چند شوت دیگر لرزه به اندام دلارهای صعود کننده بیافتد تا حداقل در همان ایستگاه به تابلو ایست برسد!

راستی تاکی ملت باید به انتظار معجزه بانیان امروز اقتصاد متورم از فلاکت کشور باشند شاید دیگر حتی قدرت شوتی نماند!