دکل های مخابراتی سطح شهر مضر نیستند
دکل های مخابراتی سطح شهر مضر نیستند
رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی کلانشهر رشت گفت: دکل های مخابراتی در سطح شهر برای سلامتی مضر نیستند.

دکتر بهراد ذاکری غروب روز دوشنبه در جلسه شورای اسلامی کلانشهر رشت در صحن شورا در این باره اظهار داشت: این باور غلط وجود دارد که دکل های سطح شهر و نزدیک منازل برای سلامتی افراد مضر است در حالی که اینطور نیست.

وی با اشاره به اهمیت وجود دکل های مخابراتی افزود : اگر مواجه شدیم که موبایلی یک الی ۲ آنتن دارد باید در آن لحظه استفاده نکنیم زیرا به دلیل آنتن دهی ضعیف برای سلامتی مضر است.

رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی کلانشهر رشت خاطر نشان کرد: بنابراین این باور غلط که دکل های مخابراتی در شهر برای سلامت ضرر دارد، باید تغییر کند.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت رعایت توصیه های بهداشتی برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا بیان داشت: همه ما ملزم به رعایت توصیه ها هستیم ضمن اینکه بسیار مهم است تا اجتماعات غیرضروری برگزار نشود.

رئیس کمیسیون بهداشت شورای اسلامی رشت با اشاره به جمعیت شلوغ در پیاده راه فرهنگی این کلانشهر خاطر نشان کرد: بسیاری در این پیاده راه کار ضروری ندارند این موضوع خطرناک است باید تمهیداتی در این باره اندیشیده شود.

شورای اسلامی رشت ۱۱ عضو دارد، این کلانشهر دارای حدود ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ثابت است که در طول روز به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رسد.