روسیه: طالبان می تواند در ترکیب دولت وفاق ملی در افغانستان به قدرت برسد
روسیه: طالبان می تواند در ترکیب دولت وفاق ملی در افغانستان به قدرت برسد
نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان اعلام کرد: گروه طالبان می تواند با مشارکت در دولت وفاق ملی در افغانستان به قدرت برسد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، ضمیر کابولوف در گفت وگو با شبکه تلویزیونی روسیه۱ گفت: گروه طالبان می تواند با ورود به دولت وفاق ملی در افغانستان به قدرت برسد اما تلاش برای غصب قدرت از سوی این گروه، جامعه جهانی را علیه آن برمی انگیزد.

وی با بیان اینکه من نمی گویم که همه اعضای طالبان پاک و منزه هستند، اضافه کرد: در گروه طالبان بخش جدی متشکل از افراط گرایان وجود دارند که از منطق خود پیروی می کنند.

کابولوف گفت: نمایندگان این گروه به اعضای دیگر طالبان می گویند که چرا باید با این مهره های دست نشانده به توافق برسیم در حالی که می توانیم به جنگ ادامه دهیم چرا که در هر صورت نیروهای آمریکایی از افغانستان فرار می کنند و ما تمام قدرت نه بخشی از آن را به دست می گیریم.

وی افزود: اما بخش عاقل طالبان این واقعیت را درک می کند که در صورت غصب قدرت در افغانستان، همه کشورها ازجمله روسیه به مقابله با آنها برمی خیزند.

گفتنی است روسیه از سازش ملی در افغانستان و مشارکت طالبان در امور حکومتی این کشور و پایان جنگ و خونریزی از این طریق حمایت می کند.

نماینده رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان چندی پیش ضمن استقبال از امضای توافقنامه بین طالبان و آمریکا، ابراز امیدواری کرد: این توافق می‌تواند مسیر برای سازش ملی در افغانستان را هموار کند.

کابولوف که به نمایندگی از روسیه در مراسم امضای توافقنامه بین آمریکا و گروه طالبان حضور یافته بود در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: این توافقنامه دارای اهمیت و تاثیر مثبت در وهله اول برای افغانستان است.

وی در مورد امضای توافقنامه بین طالبان و آمریکا افزود: این اقدام مسیر برای گام های بعدی برای توقف جنگ و پیشبرد سازش ملی را که باید به جنگ داخلی در افغانستان پایان دهد، می گشاید.