سومین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان برگزار می شود
سومین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان برگزار می شود
معین نیوز_سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران سومین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان را برگزار می کند.

معین نیوز / سومین رویداد ملی صنعت دانش بنیان با محوریت صنایع کوچک، زیست بوم فناوری با حضور وزرای صمت، علوم، نیرو، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و دیگر مقامات ملی روز پنجشنبه هفتم دیماه از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۴:۰۰ در سالن همایش‌های هتل ارم تهران توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برگزار خواهد شد.