شرکت های توسعه و عمران به سمت فرصت های جدید سرمایه گذاری در گیلان سوق داده شوند
شرکت های توسعه و عمران به سمت فرصت های جدید سرمایه گذاری در گیلان سوق داده شوند
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان گفت : شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستان های استان را باید به سمت فرصت های جدید سرمایه گذاری سوق داد.

یونس رنجکش روز شنبه در نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان رشت با مدیران اجرایی استان افزود: هریک از این شرکت ها با توجه به ماهیت مردمی و فرصت بهره مندی از پشتیبانی های قانونی می توانند در صورت هدایت صحیح به سمت سرمایه گذاری های جدید،  زمینه های توسعه اقتصادی منطقه را فراهم آورند.
وی اظهار داشت : جلب مشارکت های مردمی و ظرفیت های موجود در بدنه اجتماعی به عنوان سرمایه های مهم توسعه از اهداف پشتیبانی دولت در شکل گیری این تعاونی ها است.
وی خاطرنشان کرد: این تعاونی ها باید بتوانند از سرمایه های موجود در جامعه به سمت بهره وری و تولید ارزش افزوده و ثروت استفاده کنند.
رنجکش تصریح کرد:  زمینه های بسیار خوبی برای ورود شرکت های توسعه و عمران در شهرستان ها در زمینه سرمایه گذاری و هدایت سرمایه های مردمی در اختیار، وجود دارد که باید با نگاه خلاقانه و نوآوری در ایجاد فرصت های جدید انجام شود.
وی حضور این شرکت ها در ایجاد نهادهای پشتیبان برای ساماندهی شبکه های تولید و توزیع محصولات مختلف در بخش های کشاورزی،  صنعتی و گردشگری ، صنایع چوب و سلولزی،  صادرات محصولات تولیدی  و یا مشارکت در پروژه های عمرانی، بازار بورس و سرمایه را به عنوان بخشی از زمینه های فعالیت با توجه به استعدادهای استان و شرایط فعلی اقتصادی برای ورود این شرکت ها عنوان کرد.
وی گفت : حضور در بازارهای جدید کسب و کارها و استفاده از فرصت هایی که هم اکنون در کشور ایجاد شده و پشت سر گذاشتن نگاههای سنتی به سرمایه گذاری می تواند دریچه های جدیدی را به روی  متولیان و سیاستگذاران شرکت های تعاونی توسعه و عمران بگشاید.
رنجکش اظهار داشت : موفقیت این شرکت ها در پیشبرد اهداف توسعه ای و عملیاتی کردن سرمایه های مردمی و افزایش ارزش افزوده از آنها نیازمند نگاه متفاوت و هوشمندانه در بهره مندی از فرصت های سرمایه گذاری است.
مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان افزود :  از نظر قانونی و دستورالعمل های دولت زمینه های حمایت از طرح های شرکت های تعاونی توسعه و عمران در شهرستان ها وجود دارد که در صورت ارائه آنها استانداری گیلان و فرمانداری ها می توانند حمایت ، راهنمایی و پشتیبانی های لازم را داشته باشند اما این پشتیبانی ها زمانی تحقق می یابد که شرکت ها با برخورداری از دانش روز ، تجربه و مهارت و بهره مندی از امکانات و منابع، زمینه های جدیدی از سرمایه گذاری ها یا برنامه های توسعه ای شهرستان و استان را رقم بزنند .
هشت شرکت تعاونی عمران و توسعه در گیلان فعال و مراحل ثبت دو شرکت دیگر نیز در حال انجام است.