شهریه مدارس غیردولتی با توجه به برنامه تحصیلی متغیر است
شهریه مدارس غیردولتی با توجه به برنامه تحصیلی متغیر است
مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: شهریه مدارس غیردولتی با توجه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالانه تحصیلی و فعالیت های فوق برنامه متغیر است.

گزارش روز یکشنبه  اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان حاکیست، محمد رحمتی درباره نحوه تعیین شهریه مدارس افزود: تعیین شهریه پس از ورود اطلاعات در سامانه mosharekatha.ir توسط موسسان مدارس غیر دولتی و بررسی و تایید واحدهای ذیربط در اداره آموزش و پرورش مناطق و اداره کل آموزش و پرورش استان از طریق سیستم تعیین می شود.

وی اظهار داشت: مطابق بندهای ۴ و ۵ ماده ۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی، نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیر دولتی و شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه و همچنین تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس غیر دولتی از وظایف شورای نظارت مرکزی است بنابراین مرجع تعیین شهریه و نظارت بر عملکرد مدارس غیر دولتی و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی برعهده شورای نظارت مرکزی وزارت آموزش و پرورش است.

رحمتی با تاکید بر شفافیت شهریه ها بر اساس مفاد قانونی خاطر نشان کرد: مطابق ماده ۱۵ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۸۷ تعیین شهریه مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی با توجه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالانه تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه و غیره توسط شورای نظارت مرکزی آموزش و پرورش تهیه، پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اعمال است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان اضافه کرد: بر اساس ماده ۱۶ این قانون، موسسان یا نماینده حقوقی آنان شهریه پیشنهادی مدارس خود را با توجه به ماده ۱۵ الگوی تعیین شهریه، برای بررسی و تصویب به شورای تشکیل شده  زیر نظر رئیس آموزش و پرورش شهرستان، ناحیه یا منطقه  ارسال و شورا نیز پس از بررسی مدارک و مستندات، لحاظ کردن شاخص های تعیین شده در الگوی تعیین شهریه، نرخ شهریه مدارس را تعیین می کند.

وی با بیان اینکه موسسان موظفند با نصب نرخ شهریه ابلاغ شده در معرض دید اولیای دانش آموزان، مطابق آن اقدام کنند، اظهار داشت: هرگونه تخلف احتمالی مدارس غیردولتی در شورای نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی بررسی،  و براساس موازین قانونی با خاطیان رفتار می شود.

استان گیلان دارای حدود ۴۰۰ هزار دانش آموز است.در سال تحصیلی گذشته، ۶۰ هزار و ۶۴۳ دانش آموز گیلانی در ۸۴۶ مدرسه غیردولتی تحصیل کردند.