صادرات اکسیژن و گازهای طبی و صنعتی ممنوع شد
صادرات اکسیژن و گازهای طبی و صنعتی ممنوع شد
سخنگوی گمرک گفت: به منظور تامین نیازهای مراکز درمانی ممنوعیت صادرات اکسیژن مدیکال، گازی طبی و صنعتی اجرایی ابلاغ شد.

به گزارش روز چهارشنبه گمرک ایران، سیدروح اله لطیفی گفت: به منظور تامین نیازهای مراکز درمانی و براساس بند ۱۳ بیست و دومین جلسه ستاد مقابله با کرونا، ممنوعیت صادرات اکسیژن مدیکال، گازی طبی و صنعتی از امروز به گمرکات اجرایی ابلاغ شد.

وی افزود: براساس درخواست سازمان غذا و دارو و نامه نگاری ششم مرداد ماه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر صادرات گمرک ایران، ممنوعیت صادرات کالاهای فوق را، امروز چهارشنبه به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

تیرماه سال جاری نیز به دلیل شیوع دوباره ویروس کرونا صادرات ماسک ممنوع شد.