طرح سوال از رئیس جمهور با ۱۹۶امضا تقدیم رئیس مجلس شد
طرح سوال از رئیس جمهور با ۱۹۶امضا تقدیم رئیس مجلس شد
یکی از طراحان اصلی سوال از رئیس جمهور از تقدیم طرح ‎سوال از آقای روحانی به رئیس مجلس خبر داد.

به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، ‬ سید ناصر موسوی لارگانی، در صفحه شخصی خود نوشت: ‏ به قول خود به مردم عزیز عمل کردیم و روز چهارشنبه، طرح ‎سوال از رئیس جمهور را با ۱۹۶ امضا به رئیس مجلس تحویل دادیم و تا آخر نیز پیگیر آن خواهیم بود.