طولانی شدن صدور مجوزها موجب فرصت سوزی در سرمایه گذاری ها می شود
طولانی شدن صدور مجوزها موجب فرصت سوزی در سرمایه گذاری ها می شود
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان گفت : طولانی شدن فرآیند صدور مجوزهای سرمایه گذاری از عوامل مهم فرصت سوزی در جذب سرمایه گذاران و سرمایه گذاری ها است.

یونس ر نجکش عصر سه شنبه در جلسه کمیته فنی بررسی طرح های سرمایه گذاری در گیلان اظهار داشت : در این فرآیند که دلایل متعددی دارد چنانکه قوانین دست و پاگیر دستگاههای اجرایی، عدم راهنمایی مناسب سرمایه گذاران، نبود اشرافیت سرمایه گذاران به قوانین و آیین نامه های اجرایی، تغییرات مداوم دستورالعمل ها و بخشنامه های دستگاهها، تفسیرها و برداشت های شخصی از قوانین، پیچیدگی هایی را در بوروکراسی های اداری ایجاد و دریافت مجوزها را با کندی روبرو می کند که گاهی زمان دریافت آن به چند سال می رسد.
وی اضافه کرد: از مهمترین وظایف مدیران تسهیل گری در سرمایه گذاری است که باید تلاش شود در این زمینه ریسک سرمایه گذاران کاهش یابد.
به گفته رنجکش، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و اشرافیت بر قوانین و دستورالعمل ها و نیز مشوق هایی که برای سرمایه گذاری در استان پیش بینی شده از ضرورت های توسعه و رفع مشکلات در این زمینه است.
وی گفت : به عنوان مدیران دستگاههای اجرایی نباید پیچیدگی های بوروکراسی اداری را بیشتر کنیم و باید با ارائه راه حل های منطقی منطبق بر قوانین زمینه های حضور بیشتر سرمایه گذاران را فراهم نماییم.
مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان با تاکید بر وجود استعدادهای فراوان در این استان برای سرمایه گذاری و فرصت های موجود اظهار داشت : بسیاری از قوانین و دستورالعمل ها ممکن است با شرایط و ویژگی های این استان همخوانی نداشته باشد که مدیران دستگاههای اجرایی باید راه های دیگری را که زمینه های جذب بهتر سرمایه گذاران را فراهم می کند، بیابند.
وی گفت : برای سرمایه گذاران عنصر زمان بسیار حیاتی است و این مهم باید در صدور مجوزها و پشتیبانی های مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد.