قالیباف استیضاح می‌شود؟
قالیباف استیضاح می‌شود؟
عضو کمیسیون آموزش در مجلس گفت: من کاندیدای ریاست کمیسیون آموزش بودم و با اختلاف یک رای باختم.

به گزارش خبرمهم، احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش در مجلس در رابطه با “انتخابات ریاست کمیسیون ها” گفت: طبیعی است که در انتخابات یک نفر برنده می شود و نفر دیگر بازنده، انتخابات برای ریاست کمیسیون ها نیز از این قائده مستثنی نیست. من کاندیدا ریاست کمیسیون آموزش بودم و با اختلاف یک رای باختم.

او ادامه داد: برای ریاست کمیسیون آموزش برنامه مفصل تحولی آماده کردم که دیگر رقبا آن را ارایه نکرده بودند. ۲۳ صفحه برنامه تحول در حوزه های آموزش و پژوهش کشور را در اختیار اعضای کمیسیون گذاشتم اما در انتخابات، صلاح بر این دیده شد که به من رای ندهند. مهم این است که همه دست به دست هم دهیم و برای اهداف کمیسیون، تلاش کنیم.

عضو کمیسیون آموزش در ارتباط با انتقاد نمایندگان مبنی بر اینکه برخی از روسای کمیسیون ها صلاحیت لازم برای ریاست کمیسیون را ندارند، گفت: انتقاد در خصوص نداشتن تخصص لازم برای برخی از روسای کمیسیون ها وارد است، در کمیسیون آموزش برخی از نمایندگان تخصص لازم را ندارند. باید سازوکار انتقال نمایندگان به کمیسیون ها را مورد بررسی قرار دهیم و در آینده به آن بپردازیم.

نادری در ارتباط با طرح استیضاح هیئت رییسه بیان کرد: در صحن متوجه چنین طرحی شدم. تعدادی از نمایندگان بدنبال استیضاح هیئت رییسه هستند. این استیضاح رییس مجلس را در بر نمی گیرد و فقط مختص به دیگر اعضای هیئت رییسه، است.