مراکز هنری و رسانه‌ای از فرصت امهال حق بیمه کارفرمایی دوران کرونا استفاده کنند
مراکز هنری و رسانه‌ای از فرصت امهال حق بیمه کارفرمایی دوران کرونا استفاده کنند
معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: مراکز و مجتمع‌های هنری و رسانه‌ای نیز جزو مشاغل و فعالیت‌هایی هستند که می‌توانند از امهال حق بیمه سهم کارفرمایی در دوران شیوع کرونا در ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ استفاده کنند.

 معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: مراکز و مجتمع‌های هنری و رسانه‌ای نیز جزو مشاغل و فعالیت‌هایی هستند که می‌توانند از امهال حق بیمه سهم کارفرمایی در دوران شیوع کرونا در ماه‌های اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ استفاده کنند.

به گزارش روز دوشنبه اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران در اسفند سال گذشته و به منظور حمایت از کسب و کارهایی که در اثر شیوع کرونا بیشترین آسیب را دیدند، ۱۰ عنوان شغلی از فرصت امهال حق بیمه سهم کارفرمایی در ماههای اسفند و فروردین و اردیبهشت بهره مند شدند که این موضوع به اطلاع کارفرمایان و صاحبان کارگاهها رسید.
وی گفت: در مصوبه دیگری که یازدهم فروردین از سوی هیات محترم وزیران صادر شد فعالیت ها و مشاغل جدیدی معرفی شدند که آنها نیز بتوانند از فرصت امهال حق بیمه سهم کارفرمایی برخوردار شوند که شامل موزه ها، دفاتر زیارتی، باشگاه های ورزشی و تفریحی، مراکز هنری و رسانه ای، موسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند، آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاه ها، سالن های زیبایی و گرمابه ها هستند.
قریب تصریح کرد: مشاغل مذکور مشمول مقررات امهال ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت سال ۹۹ قرار گرفته اند و این موضوع به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ و عملیاتی شد.
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: فعالیت واحدهایی که منطبق با عناوین مذکور است، می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده برخوردار شوند و نسبت به تعیین تکلیف ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی ماه های مورد اشاره در تیر ۹۹ اقدام کنند.