مسئولان استانی برای فاصله‌گذاری پویا اختیار کامل داشته باشند
مسئولان استانی برای فاصله‌گذاری پویا اختیار کامل داشته باشند
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: فاصله گذاری پویا بطور قطع می‌تواند کمک کننده و موثر باشد، اما به شرطی که استاندارها و فرماندارها قدرت و اختیار کامل داشته باشند و اگر محدودیتی تصویب شد، اجرایی شود.