مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فقط ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان زیاد شد/ مسئولان چقدر افزایش حقوق داشته‌اند!
مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فقط ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان زیاد شد/ مسئولان چقدر افزایش حقوق داشته‌اند!
بازنشستگان کارگری می‌گویند: با ۲۶ درصد افزایش حقوق، دریافتی ما بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان زیاد شده است.

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم افزایش عادلانه مستمری‌ها انتقاد کردند.

آنها می‌گویند افزایش ۲۶ درصدی مستمری‌ها برابر با افزایش ریالی ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی است؛ آیا با این ارقام ناچیز می‌توان از پس افزایش هزینه‌های زندگی برآمد.

این بازنشستگان در عین حال می‌گویند: مسئولانی که برای ما تصمیم می‌گیرند، از مقامات سازمان تامین اجتماعی گرفته تا اعضای هیات دولت بیایند اعلام کنند دریافتی خودشان در سال جدید چقدر زیاد شده است! هر کدام از این مقامات دولتی حداقل یک و نیم تا دو میلیون تومان افزایش حقوق داشته‌اند ولی برای ما ۴۰۰ هزار تومان افزایش درنظر گرفته‌اند!

در حال حاضر مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فقط ۲۶ درصد زیاد شده است و وعده‌هایی که در مورد افزایش مزایای مزدی یا همسان‌سازی داده‌اند هنوز اجرایی نشده است.