معزی: حکمرانی در برابر کرونا، «ائتلاف ملی برای زندگی» بود
معزی: حکمرانی در برابر کرونا، «ائتلاف ملی برای زندگی» بود
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور تاکید کرد: حکمرانی در برابر کرونا، «ائتلاف ملی برای زندگی» بود و چه چیز گرانبهاتر از زندگی. تجربه‌ ایرانی مقابله با کرونا نشان داد که با همه واگرایی‌ها، زندگی شهروندان می‌تواند کانون همگرایی باشد.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور تاکید کرد: حکمرانی در برابر کرونا، «ائتلاف ملی برای زندگی» بود و چه چیز گرانبهاتر از زندگی. تجربه‌ ایرانی مقابله با کرونا نشان داد که با همه واگرایی‌ها، زندگی شهروندان می‌تواند کانون همگرایی باشد.

«علیرضا معزی» معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «حکمرانی در برابر کرونا، «ائتلاف ملی برای زندگی» بود و چه چیز گرانبهاتر از زندگی. تجربه‌ ایرانی مقابله با کرونا نشان داد که با همه واگرایی‌ها، زندگی شهروندان می‌تواند کانون همگرایی باشد.»

وی ادامه داد: «در تقابل با تحریم که بر چهره‌ زندگی ایرانیان چنگ می‌زند نیز راه همین است؛ ائتلاف برای زندگی.»

«حسن روحانی»  در جلسه ستاد ملی کرونا گفته بود: یکی از نکات مهم، نزدیک شدن قوا، جناح‌ها و احزاب و ائتلاف ملی برای سلامت و معیشت در کنار یکدیگر هستیم و به عبارت دیگر ما امروز یک ائتلاف ملی برای زندگی را شاهدیم که این ائتلاف یک دستاورد بزرگ است و نباید آنرا را از دست بدهیم و باید همه در کنار هم باشیم. تجربه چند ماهه به ما می‌آموزد که اگر همه دست به دست هم دهیم هم برابر کرونا و هم مقابل تحریم موفق و پیروز می‌شویم.

رییس جمهوری تصریح کرد: البته همه اینها با مشکلاتی روبرو است. ولی پیروزی نهایی با ما و در کنار مقاومت، استقامت و اتحاد است. پس من حکمرانی این ماه‌های اخیر را به یک ائتلاف ملی برای زندگی هم برای سلامت هم برای معیشت و هم برای پیشرفت تعبیر می‌کنم و این را باید حفظ کنیم و ادامه دهیم.