نماینده مجلس :احیای فرهنگ تعاونی در تولید و اشتغالزایی نقش بسزایی دارد
نماینده مجلس :احیای فرهنگ تعاونی در تولید و اشتغالزایی نقش بسزایی دارد
نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت با اشاره به نامگذاری سال جهش تولید گفت: باید برای تحقق جهش تولید رنگ و لعاب عملی به امور داده ودر این راستا احیای فرهنگ تعاونی می تواند راهکاری موثر در تحقق جهش تولید و اشتغالزایی باشد.

خلیل بهروزی فر روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در حال حاضر فرهنگ تعاونی تا حدودی کمرنگ و به فراموشی سپرده شده اما توجه به این موضوع تقویت تعاونی ها برای نیل به اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار است.

وی بیان کرد: رویکرد مجلس یازدهم براساس دو سند بالادستی نظام؛ افق ۱۴۰۴ و تدابیر و سیاست های مقام معظم رهبری در راستای توسعه کشور به صورت متوازن در حوزه های مختلف است.

وی تصریح کرد: بنا بر تاکید مقام معظم رهبری از یک سو باید به اقتصاد، فرهنگ و مسائل و مشکلات اجتماعی و ازسوی دیگر باید به موضوع معیشت مردم و اشتغال جوانان توجه شود؛ بنابراین مجلس نیز بر اساس همین استراتژی کارش را ادامه می دهد.

بهروزی فر با اشاره به اینکه تحریم ها تا حدودی در ایجاد مشکلات کنونی تاثیر گذار بوده است، بیان کرد: با این وجود، تحریم ها مانعی برای استفاده ازظرفیت ها  و فرصت های داخل کشور و قابلیت هایی که وجود دارد، نیست.

وی مبارزه عملی با تحریم ها را درونگرایی و استفاده از ظرفیت ها و سرمایه های داخلی با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان دانست، گفت: هر منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی خود، ظرفیت های ویژه ای در بخش های مختلف از جمله گردشگری، کشاورزی و صنعت دارد.

نماینده مردم شهرستان های فومن و شفت بیان کرد: گیلان نیز دارای ظرفیت های بسیاری ازجمله در بخش های کشاورزی و گردشگری است که از این موضوع باید برای رونق اقتصادی و تحقق جهش تولید استفاده نموده و به آن رنگ و لعاب عملی دهیم.