وقتی وزیر دولت نفهمید!
وقتی وزیر دولت نفهمید!
معین نیوز_یونس رنجکش /پخش ویدیویی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دست اوردهای نظام و توصیه برای استفاده از بخش خصوصی در اجرای پروژها به وزیر نفت و پاسخ وزیر دولت سیزده هم دیدنی بود.در این فیلم که در شبکه های اجتماعی بازنشر شده است اوجی وزیر نفت اعلام می کند که در طرح اجرایی این وزارت از ستاد اجرایی فرمان امام استفاده شده است که رهبر انقلاب می گویند ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست!...

پخش ویدیویی از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دست اوردهای نظام و توصیه برای استفاده از بخش خصوصی در اجرای پروژها به وزیر نفت و پاسخ وزیر دولت سیزده هم دیدنی بود.در این فیلم که در شبکه های اجتماعی بازنشر شده است اوجی وزیر نفت اعلام می کند که در طرح اجرایی این وزارت از ستاد اجرایی فرمان امام استفاده شده است که رهبر انقلاب می گویند ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست!

این اقای اوجی که در موج دست و پا گم کردن برای توجیه انچه نفهمیده بود به لکنت افتاده و رهبری را دکتر و حاج آقا خطاب می کرد، نشان داد که چه میزان درفهم از تشخیص بخش خصوصی برخوردار است که اگر اینگونه فهمیدن ها را ضربدر مجموعه دولت کنیم پس چندان نباید سخنان و عملکرد این دولتیان را در پیشبرد اهداف شعار دولت مردمی جدی گرفت زیرا به همین قدر در تشخیص اند!

جدای از اینگونه تشخیص ها که حتی مورد تعجب عالی ترین مقام کشور است وضعیت نا امید کننده اقتصاد و رونق تولید و اشتغال در کشور خود گواه بسیاری از بد تشخیصی ها است که این جماعت اختیار کشور در دست به ندانی و اشتباهی روزگار می گذرانند.

آنچه در ابن گفتار و تاکید رهبری حایز اهمیت است توجه به بخش خصوصی و درگیر کردن توان ، اعتبار و سرمایه ملت در شکوفایی اقتصادی کشور و تولید جهش است که گویا متولبان وضع این روزهای جامعه ایرانی یا قادر نیستند یا نمی شناسند و به تشخیص اشتباه خود گام بر می دارند که نتیجه اش رشد فلاکت شده است.

با نیم نگاهی به حضور چهره ها و افراد بسیار در سطوح ریز و درشت ساختارهای مدیریتی کشور به راحتی نقص های اشکار در نبود سهم مدیریت و بهره گیری از منابع انسانی شایسته و متخصص قابل لمس است و حتی شنیده می شود در برخی استان ها در سکانداری عالی تربن سطح حکمرانی پس از دو سال از استقرار دولت هنور پست های کلیدی و حتی اقتصادی آن با سرپرست اداره می شود و استان سرپرستان نام گرفته است که در این شرایط به یک نکته می رسیم آنهم اولویت رفع مشکلات مردم و اقتصاد کشور نیست بلکه خالص سازی در مسیر گنجاندن خواص خویش است.

این آقای وزیر و شاید دیگران هم هنوز درگیر فهمیدن درست از سپردن امور به مردم برای پایداری کشورند!

  • نویسنده : یونس رنجکش