پرداخت ماهانه ۳۲۰ میلیارد تومان به مستمری بگیران گیلان
پرداخت ماهانه ۳۲۰ میلیارد تومان به مستمری بگیران گیلان
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: با توجه به افزایش حقوق مستمری بگیران در سال جاری درمجموع ماهانه ۳۲۰ میلیارد تومان به سه گروه بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان در استان مستمری پرداخت می شود.

علی حسین نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه افزایش حقوق سال جاری مستمری بگیران خرداد ماه پرداخت شده و ماه های مربوط به فروردین و اردیبهشت نیز همراه با حقوق تیرماه واریز شده، افزود: پارسال در مجموع به طور متوسط ماهانه ۲۷۰ میلیارد تومان مستمری به این سه گروه پرداخت می شد.

وی گفت : هم اکنون افزون بر ۱۳۶ هزار مستمری بگیر در گیلان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

وی اظهار داشت: پارسال افزون بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بابت انواع تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت تامین اجتماعی در این استان پرداخت شده است.

وی انواع مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان را از تعهدات بلندمدت تامین اجتماعی عنوان و خاطر نشان کرد: غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت ایام بارداری، کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه کفن و دفن، هزینه سفر بیمار، کمک هزینه وسایل پزشکی “اروتز و پروتز” از جمله تعهدات کوتاه مدت تامین اجتماعی است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه پرداخت بیمه بیکاری از دیگر تعهدات تامین اجتماعی است، اظهار داشت: پارسال ۲۰۱ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به هشت هزار و ۵۰۰ نفر توسط تامین اجتماعی گیلان پرداخت شده است.

تامین اجتماعی استان گیلان ۴۱۴ هزار بیمه شده اصلی را تحت پوشش دارد.