پیشنهاد تشکیل فراکسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی
پیشنهاد تشکیل فراکسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی
معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تشکیل فراکسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی را خواستار شد.

معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تشکیل فراکسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی را خواستار شد.

محمود عباسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ضرورت تحول، ارتقای جایگاه، حمایت همه جانبه و نگاه ویژه به کودکان به عنوان سازندگان فردای جامعه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست در آغازین روزهای مجلس نسبت به تشکیل فراکسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی همت گمارند.
وی با اشاره به ضرورت و اهمیت این موضوع اظهارداشت: تردید ندارم که همه نمایندگان معظم مجلس شورای اسلامی  نسبت به کودکان و حمایت همه جانبه از حقوق آنان اجماع و اتفاق نظر دارند.

عباسی خاطرنشان کرد: با برنامه های دیروز نمی توان کودک امروز را برای فردا تربیت کرد؛ ما باید با برنامه های روزآمد، کودکان را متناسب با نیاز زمانه و به مقتضای سن تربیت و آنها را برای اداره فردای جامعه آماده کنیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: اولین و مهمترین گام در این عرصه، سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی است که در پرتو آن بتوان به آینده کودکان این مرز و بوم امیدوار بود.
عباسی اضافه کرد: بدون تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند با ترسیم خطوط کلی سیاستگذاری و تعیین چارچوب حمایت و ارتقای جایگاه حقوق کودک در جامعه بستر مناسبی برای این عرصه فراهم کنند.
وی افزود: نمایندگان مردم از آن جهت که برآمده از متن مردم و آشنا با دغدغه آنان هستند و در ارتباط مستقیم با مردم می توانند در اولین گام با ایجاد فراکسیون حقوق کودک این اجماع ملی را رقم بزنند و در وهله بعد با برنامه ریزی و سیاستگذاری و ایده های ابتکاری برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان گام بردارند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ارزیابی وضعیت کودکان در کشور تاکید کرد: متاسفانه کودکان و نوجوانان ما در سطح کشور در معرض انواع آسیب ها و مخاطراتی هستند که بخش عمده آن نیازمند کار فرهنگی و تغییر نگرش اجتماعی است.
عباسی گفت: در حوزه معیشت و اوضاع اقتصادی نیز کودکان اولین قربانی این وضعیت هستند. در برخی مناطق کشور واقعا فقر سیاه دامنگیر خانواده هاست و کودکان اولین قربانی سوء تغذیه و محرومیت از حداقل های زندگی.
وی فقر اقتصادی و فرهنگی، بازماندگی از تحصیل، کودکان کار و خیابان، خشونت علیه کودکان، بهره کشی و سوءاستفاده از کودکان، فضای مجازی را از بزرگترین چالش های این حوزه برشمرد که نیازمند برنامه ریزی و حمایت همه جانبه است.
عباسی اضافه کرد: برای حمایت همه جانبه از حقوق کودکان و ارتقای جایگاه آنان همه باید به صحنه بیایند.
معاون وزیر دادگستری با قدردانی از نمایندگان پیشین مجلس که پس از دوازده سال سرانجام در واپسین روزهای مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را نهایی کردند و از شورای نگهبان که پس از بارها رفت و برگشت این لایحه را تایید کرد؛ افزود:  امید است با اجرای دقیق این قانون تحولی در حمایت و ارتقای حقوق کودک در جامعه انجام شود.