پیوست های فرهنگی و پژوهشی لازمه موفقیت در بازارهای جهانی است
پیوست های فرهنگی و پژوهشی لازمه موفقیت در بازارهای جهانی است
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان از زورمندی پیوست های فرهنگی و پژوهشی به عنوان یک الزام و لازمه موفقیت در تجارت و حضور در بازارهای جهانی است کرد.

دکتر یونس ر نجکش در جلسه هماهنگی و بررسی طرح های پیشنهادی پژوهشی و فرهنگی و هنری مرتبط با تجارت در حوزه دریای کاسپین افزود : داشتن اطلاعات کافی و تحقیقات میدانی از نیازهای بازارهای هدف موجب افزایش قدرت صادرات و موفقیت آن خواهد شد.
وی اظهار داشت : بخش خصوصی با محوریت نهادهایی چون اتاق های بازرگانی و پشتیبانی های تسهیل گرانه و حمایتی دولت می تواند با بهره مندی از ظرفیت های مراکز دانشگاهی و مراکز فرهنگی نسبت به ارزیابی و شناخت بازارهای هدف و راهکارهای مناسب تبلیغاتی زمینه های حضور بهتر و پایدار خود را در بازار های جهانی بیشتر فراهم کند.
به گفته وی ، انجام پژوهش های میدانی توسط محققان و صاحب نظران می تواند نقش مهمی در شناخت و هدفگذاری مناسب در بازار داشته باشد .
وی ادامه داد : بهره مندی از ظرفیت سازمان ها و چهره های فرهنگی و هنری در ساخت مستند ها و اجرای برنامه های هنری موجب تقویت روابط اجتماعی بین مردم کشورها و تاثیر گذاری ها ی فرهنگی برای نزدیکی های بیشتر و پذیرش محصولات و خدمات صادراتی شود.
وی افزود: تبلیغات هوشمند و اثر گذاری های فرهنگی مبتنی بر شناخت جامعه هدف در بازارهای جهانی از لازمه های داد و ستد و موفقیت به شمار می رود که در این زمینه متاسفانه در کشور چندان موفق عمل نکرده ایم.
ر نجکش اضافه کرد : ایران با برخورداری از فرهنگ کهن و تنوع فرهنگی و روابط تاریخی با کشورهای مختلف از ظرفیت های بالایی برخوردار است که باید از این فرصت در تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری استفاده کنیم و این ظرفیت ها نقش مهمی در دیپلماسی عمومی دارد.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گیلان با تاکید بر وجود ظرفیت های بسیار بالای فرهنگی و تشابهات و روابط تاریخی این استان با کشورهای حاشیه دریای کاسپین خواستار تهیه پیوست های فرهنگی و پژوهشی و استفاده از کارشناسان و صاحب نظران در فعال سازی دیپلماسی فرهنگی و عمومی در روابط تجاری شد.
وی ادامه داد : فعال سازی حوزه تبلیغات و استفاده از روش های نوین فضا سازی های رسانه ای می تواند در این زمینه بسیار مهم و اثر بخش باشد.
در ادامه این نشست ضمن بررسی طرح های پیشنهادی در خصوص چگونگی استفاده از ظرفیت های فرهنگی و پژوهشی صاحب نظران با مشارکت اتاق بازرگانی گیلان تصمیماتی اتخاذ شد.