کشتی پهلوانی ثبت ملی شد
کشتی پهلوانی ثبت ملی شد
کشتی پهلوانی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ثبت شد.

کشتی پهلوانی پیش از این با تلاش‌های فدراسیون زورخانه‌ای و حمایت وزارت ورزش به خانه اصلی خود یعنی فدراسیون زورخانه‌ای بازگشته بود.

ثبت کشتی پهلوانی در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس، اتفاق مهمی است که امروز چهارشنبه به طور رسمی اعلام شد.

ورزش‌های زورخانه‌ای از جمله میراث معنوی ایرانیان است. ورزش و حرکات پهلوانی جزء فعالیت‌های اصلی روزمره ایرانیان در دوران باستان بوده است که جامعه نیز ارزش خاصی برای ورزشکاران و پهلوانان قائل می‌شود.

کشتی پهلوانی یکی از روش‌های کشتی گرفتن است که ریشه آن به ایران باستان برمی‌گردد. این کشتی توسط پهلوانان اسطوره ای ایران انجام می‌شد.

رقابت‌های کشتی پهلوانی ایران برای شناختن پهلوانِ ایران، رقابت‌های ورزشی است که هر ساله در ایران برگزار می‌شود و در آن ورزشکاران از سراسر ایران برای دستیابی به بازوبند در آن شرکت می‌کنند.