کشوری در خلا اکوسیستم نخبگان !
کشوری در خلا اکوسیستم نخبگان !
معین نیوز_یونس رنجکش/کافی است پیچ شبکه‌های آن‌ور آبی بویژه همین همسایه ترک خودمان را برای چند لحظه بازکنید تا با موجی از آگهی‌های تبلیغاتی برای کمک به شما در مسیر مهاجرت از جنس تحصیل ،کار و خرید خانه تا رویای پولدار شدن روی اعصابتان روبرو شوید و این در حالی است که هیچ جنب و جوش خاصی را برای جذب سرمایه‌ها از مادی ، معنوی و انسانی در داخل و رسانه ملی خودمان حس نمی‌کنید که هیچ، گاهی هم با برنامه‌هایی روبرو می شوید که به شما می‌گوید چمع کنید و بروید!...

کافی است پیچ شبکه‌های آن‌ور آبی بویژه همین همسایه ترک خودمان را برای چند لحظه بازکنید تا با موجی از آگهی‌های تبلیغاتی برای کمک به شما در مسیر مهاجرت از جنس تحصیل ،کار و خرید خانه تا رویای پولدار شدن روی اعصابتان روبرو شوید و این در حالی است که هیچ جنب و جوش خاصی را برای جذب سرمایه‌ها از مادی ، معنوی و انسانی در داخل و رسانه ملی خودمان حس نمی‌کنید که هیچ، گاهی هم با برنامه‌هایی روبرو می شوید که به شما می‌گوید چمع کنید و بروید!

با مرور آمار مهاجرین ایرانی از همه نوع آن که از نخبگان علمی حالا به کارگر فنی و نانوا هم رسیده است تنها یک چیز ذهن آنان را برای جمع کردن و رفتن تحریک می کند و ان هم بی ثباتی و نداشتن امید به آینده که در پس بی برنامگی و عدم وجود گفتمان لازم در حفظ سرمایه های ملی به چشم می خورد.آرامش روانی و احساس امنیت اجتماعی در سایه شغل و درآمد نسبی و امید افرینی برای فرزندان و اینده‌آنان از جمله دغدغه‌هایی است که این روزها خیلی‌ها با فروش اسباب و اثاثیه و دارو ندارشان در پی کوچ به انسوی مرزها هستند و این دیالوگ در هر جمع و کوی و برزنی قابل شنیدن است، هرچند که افزایش سرسام آور قیمت دلار و ناچیز بودن آورده‌ها برای سهم خرید بلیط و هزینه‌های اولیه مهاجرت هم ابن روزها برای هر قشری چندان جوابگو نیست و او خود را محکوم به ماندن می بیند ، اما برای بسیاری از متخصصان و سرمایه گذاران که پول مازادی در جیب دارند راه همچنان باز است.

نکته قابل توجه در انگیزه‌های مهاجرتی که ذهن هر فرد صاحب فکر و اندیشه و خلاق و کار افرینی را تحریک می کند رسیدن به یک زندگی در سایه آرامش و داشتن حداقل ها در اکوسیستمی مناسب است که جایش را در کشور خالی می بیند بویژه به دلیل مداخلات متعددی که گاه فراتر از قانون است.

امروز دولت و صاحبان قدرت که با شعار و ادعای ایران قوی بر سر کارند و فرمان در دست گرفته اند باید بدانند جاده ای که این ایران را در مسیر قوی شدن می کشاند صیانت از ثروت و منابع انسانی آن است وگرنه هر میزان نفت، گاز و منابع زیر زمینی داشته باشید، قادر به قوی شدن نیستید چون چه بسیار چسبندگان بی هویت و منفعت طلب با صدها ترفند و جازدن خود حتی در جمع نخبگان به فوریت این منابع و ثروت های ملی را همانگونه که تاکنون به آتش زدند و به تاراج بردند از این پس نیز در کمین به غارت بردنند و تنها راه نجات کشور و ملت ، شکل گیری اکوسیستم نخبگانی است که تاکنون راهها به غفلت رفته است.آقای رئیس حالا که در پی مولد سازی اموال ملت است ، درک این واقعیت که بهترین مولد نخبگانند ، باید تا دیر نشده به جنب و جوش آیند که بسیاری دیگر در حال کوچند، لطفا آنان را برگردانید!