۴ معدن غیر فعال گیلان مورد بهره برداری قرار می گیرد
۴ معدن غیر فعال گیلان مورد بهره برداری قرار می گیرد
معین نیوز_مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه فرایند مزایده ملی را از طریق دستورالعمل های قانونی و اهلیت سنجی برای ۳۹ پهنه معدنی غیر فعال استان انجام دادیم، گفت: بهره برداران چهار پهنه معدنی که طی سال های اخیر غیر فعال بودند مشخص کرده اند.

تیمور پورحیدری با اشاره به شعار «مهار تورم؛ رشد تولید» در سال جاری، اظهار کرد: این شعار تکلیف سازمان های اقتصادی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) را روشن کرده و لذا باید با برنامه ریزی برای رشد تولید اقدام کنیم.

وی معدن را یکی از حوزه های فعالیت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان دانست و بیان کرد: در راستای شعار سال برای راه اندازی معادن غیر فعال استان برنامه ریزی کردیم و فرایند مزایده ملی را از طریق دستورالعمل های قانونی و اهلیت سنجی برای ۳۹ پهنه معدنی غیر فعال استان انجام دادیم.

مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه بهره برداران چهار پهنه معدنی که طی سال های اخیر غیر فعال بودند مشخص شده است، گفت: انتظار داریم تا پایان سال اکثر پهنه های معدنی غیر فعال را شناسایی کنیم و در اختیار بهره برداران دارای اهلیت فنی و قانونی قرار دهیم.پورحیدری، گیلان را دارای حدود ۵۴ معدن فعال، عنوان و بیان کرد: این معادن اغلب شن و ماسه و کوهی هستند.

وی با اشاره به محدودیت ذخایر معدنی در گیلان، خاطرنشان کرد: معدن مس میسه چولی تالش و معدن سنگرود لوشان فعال شده و می تواند زمینه ساز اشتغال پایدار در استان باشد.مدیرکل صمت گیلان با بیان اینکه عمده معادن شن و ماسه استان واقع در شهرستان رودبار است، بیان کرد: معادن این شهرستان فعال و از نوع کوهی بوده و تامین کننده مصالح استان است.

وی با اشاره به کمبودهای گیلان در حوزه مصالح ساختمانی، اضافه کرد: گیلان استان معدنی نیست و لذا پهنه هایی را برای تامین مصالح شناسایی کردیم.پورحیدری، پیوست های زیست محیطی را اولویت اول همه پروژه های معدنی استان اعلام و اظهار کرد: بدون استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست و امور اراضی و آب منطقه ای ،مجوز برداشت معدنی از پهنه ها را صادر نمی کنیم.