۴ پرونده ایران برای ثبت در یونسکو مشخص شد
۴ پرونده ایران برای ثبت در یونسکو مشخص شد
معین نیوز_معاون میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی به مدیران چهار پرونده ایرانی برای ثبت جهانی یونسکو شامل «مسجد ایرانی»، «قلعه های ایرانی»، «خانه های ایرانی» و «منظر فرهنگی ماسوله» و «قلعه آسمان و خرم آباد» دستور داده است که در تلاش برای جبران 24 سال زمان از دست رفته باشند.

به گزارش تابناک ، علی دارابی معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران دستور ثبت جهانی چهار پرونده ایرانی در یونسکو را به مدیران چهار پرونده ایرانی صادر کرد.

از جمله «مساجد ایرانی»، «قلعه‌های ایرانی»، «خانه‌های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» و «قلعه آسمان و دره خرم‌آباد» هستند. در احکام جداگانه ای عبدالرسول وطن دوست به عنوان مدیر ثبت جهانی «مسجد ایران» و محمدحسن طالبیان به عنوان مدیر ثبت جهانی «قلعه های ایران» منصوب شدند.

ثبت آثار تاریخی ایران در یونسکو از سال ۱۳۶۷ آغاز شد اما تا سال ۱۳۷۱ به دلیل جنگ تحمیلی مورد بی توجهی قرار گرفت. این امر ایران را ۲۴ سال از ثبت جهانی عقب انداخت. برای جبران این تاخیر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجموعه ای از موارد مانند کاروانسراهای ایران در سال ۱۴۰۲ و مساجد و خانه های ایرانی را آغاز کرد.

مصطفی پورعلی به عنوان مدیر پرونده «خانه های ایرانی و منظر فرهنگی ماسوله» منصوب شد. امسال در چهل و پنجمین کمیته میراث جهانی یونسکو این پرونده مطرح شد اما به دلیل مخالفت ایکوموس رای ثبت جهانی یونسکو را دریافت نکرد و به پیشنهاد کشورهای عضو «به تعویق افتاد». این بدان معناست که ایران فرصتی دوباره برای رسیدگی به اعتراضات ایکوموس و ارسال سهمیه نامحدود به یونسکو برای بررسی داده شده است.

عطا حسن پور به عنوان مدیر پرونده «قلعه فلک الافلاک و دره خرم آباد» انتخاب شد.

دارابی خواستار برنامه ریزی دقیق برای رفع موانع ثبت جهانی این پرونده ها و تدوین مطالعات نهایی آنها برای ارسال در زمان مقرر شده است.

به مدیران پرونده ها دستور داده شده تا با کمک گروهی دیگر از کارشناسان این پرونده ها را جمع آوری و در شورای ثبت جهانی به ریاست معاونت میراث فرهنگی، نهایی کنند.