‎ابراز نگرانی رئیس قوه‌قضائیه از آمار سقط جنین در کشور
‎ابراز نگرانی رئیس قوه‌قضائیه از آمار سقط جنین در کشور
رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به سیاست‌های جمعیتی در کشور گفت: مقام معظم رهبری با حساسیت ویژه به موضوع افزایش جمعیت تاکید دارند و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در این مساله موضوعی پیچیده و لاینحل نیست، اما به نظر می‌رسد برخی سیاست‌ها و دیدگاه‌ها مانع از تحقق آن می‌شود.

سید‌ابراهیم رئیسی صبح پنج‌شنبه در نشست احیای حقوق عامه در حوزه سلامت یکی از موضوعات مهم در این زمینه را بی‌توجهی به سقط جنین در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنین در کشور نگران‌کننده است و هر کسی که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعیت را دارد، حتما باید برای آن چاره‌اندیشی کند. رئیس قوه‌قضائیه گفت: افزایش جمعیت حتما یک فرآیند پیوسته اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که باید در کنار هم و به طور جامع دیده شوند، اما برخی اقدامات خلاف سیاست‌های کلان نظام است که باید به آنها توجه داشت و نباید اجازه داد این نوع اقدامات صورت گیرند. رئیسی با بیان اینکه در حوزه جمعیت به اندازه کافی مطالعه و کار پژوهشی انجام شده و با کمبود سیاست و قانون مواجه نیستیم، تاکید کرد: افزایش جمعیت نیازمند اراده جدی همه بخش‌هاست تا سیاست‌ها و قوانین موجود را عملیاتی و روش‌های موجود را اصلاح کنند.رئیس قوه‌قضائیه در بخش دیگری از این نشست، گفت: نظارت و رسیدگی به تخلفات و قصور و تقصیر‌ها باید جدی باشد، ولی گاهی ملاحظات هم‌صنفی مانع  نظارت می‌شود و در برخورد با یک تخلف پزشکی نباید با رودربایستی موجب تضییع حقوق مردم شد و خود پزشکان باید در صف مقدم نظارت‌پذیری باشند. رئیسی در همین راستا به موضوع غلبه نگاه سودجویانه و تجاری‌سازی پزشکی هم اشاره کرد و آن را آفتی برای نظام سلامت کشور و فعالیت حرفه‌ای پزشکان دانست.