بانک ها فرصت توانمند سازی نیازمندان نهادهای حمایتی را محدود نکنند - معین نیوز - خبری تحلیلی MoeenNews | معین نیوز – خبری تحلیلی MoeenNews