شنبه 8 مرداد *شماره 6285 - معین نیوز - خبری تحلیلی MoeenNews | معین نیوز – خبری تحلیلی MoeenNews