پنجشنبه 20 مرداد *شماره 6294 - معین نیوز - خبری تحلیلی MoeenNews | معین نیوز – خبری تحلیلی MoeenNews