پنجشنبه 6 مرداد *شماره 6284 - معین نیوز - خبری تحلیلی MoeenNews | معین نیوز – خبری تحلیلی MoeenNews