دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳ Monday, 24 June , 2024
بایگانی‌های جرم - معین نیوز - خبری تحلیلی MoeenNews
آمار جرایم و تخلفات قابل قبول نبوده و زیبنده نظام نیست/ پیشگیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است 19 ژوئن 2020
رئیس قوه قضاییه در نشست پیشگیری از وقوع جرم:

آمار جرایم و تخلفات قابل قبول نبوده و زیبنده نظام نیست/ پیشگیری از جرم یکی از اصول محوری در قانون اساسی است

رئیس قوه قضاییه گفت: هر گاه تصمیمات مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با نگاه جلوگیری از وقوع جرم اتخاذ شوند و دستگاه‎های مسئول در سه قوه به وظایف نظارتی خود درست عمل کنند، شاهد کاهش جرم خواهیم بود.